Visie, intenties en doelstellingen van de SUDOPA

De Soul Quest van de SuDoPA drukt zich ondermeer uit in een netwerk van gelijkgestemde bezielende mensen, die gelijkwaardige respectvolle intenties als inspiratie laten resoneren in hun eigen contexten (zoals binnen het gezin, familie, werk en algehele omgang met anderen). De essentie daarbij is succes en geluk gunnen aan anderen, het onderlinge en individuele vertrouwen versterken en vanuit een stevig inspirerende grondhouding waardigheid (uit) delen aan en met de wereld. 


Hoe doen we dat?

Bewust en onbewust het beste en meest optimale in onszelf bovenhalen en inzetten, om zodoende bewust het beste en meest optimale in anderen boven te halen, om ook hen nog meer in staat te stellen bij zichzelf bewust en onbewust het beste en meeste optimale naar boven te halen en in te zetten, met respect en waardigheid voor ieders eigenschappen en eigenheid.


Wat is de rol van de SuDoPA daarin?

De SuDoPA heeft als belangrijkste rol het zorgvuldig verspreiden en optimaliseren van inzichten, kennis, methoden en vaardigheden van SuDo Patterning® als vooraanstaande methode voor :

 • zowel gewenste, als noodzakelijke persoonlijke ontwikkeling 
 • verbreiden van respectvolle, waardige, positief inspirerende interactie 
 • herstellen en/of (her)ontdekken van persoonlijke authenticiteit en bezieling
 • groeiend inzicht in en beïnvloeding van dynamische processen die ten grondslag liggen aan mentaliteit, gevoelsaspecten, gedragingen, communicatie, sociale vaardigheid, kwaliteiten en talenten, charisma, leiderschap, groepsdynamica, en vele andere aspecten van 'mens zijn'. 
 • ontwikkeling van inspirerende expertise, kwaliteiten en vaardigheden in zakelijke en professionele omgevingen, toepasbaar bij zowel uitvoering, als management, als leiderschap.
 • ondersteunen van de professionalisering van coaching, mediation, counseling, onderwijs, zorg- en hulpverlening en andere soortgelijke beroepen.In welke vorm doet de SuDoPA dat?
 

 • Door middel van onder andere coaching, training, opleidingen, workshops en seminars, worden met de deelnemers en cliënten fantastische resultaten bereikt , die levenslang doorwerken in de diepere lagen van het bewustzijn en de keuze voor de eigen identiteit positief beïnvloeden en verstevigen.
 • Tevens door het zorgvuldig opleiden van Practitioners, Change Agents, Next Level Facilitators en Coaches, creëert de SuDoPA een serieus gecertificeerd netwerk, dat een groeiend draagvlak levert voor transformatie op grotere schaal en in groter geheel, in allerlei contexten, op de verschillende niveau’s, in de diverse fasen en in de talrijke richtingen waarin het leven voor ieder individu afzonderlijk en gezamenlijk als mensheid, zich ontspint en beweegt.
 • Door een Partnerprogramma, waarbij we samenwerken met enthousiaste Organiserende Associates.

  Heb jij of jouw bedrijf belangstelling om organiserend Associate te worden, bel gerust voor informatie of stuur een email met je naam en telefoonnummer zodat we je kunnen bellen.